Žádost o závazné stanovisko k nesprávnému úřednímu postupu pracovníků podatelen všech soudů v ČR

Autor: Dr. Marta Chovancová <m.chovanco@seznam.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 16. 01. 2008

1.Žádost o závazné stanovisko k nesprávnému úřednímu postupu pracovníků podatelen všech soudů v ČR ve věci doručování podání soudům.

2. Návrh pro změnu a doplnění ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

JUDr. Jiří Pospíšil-ministr

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2 16.01.2007


Věc:

1.Žádost o závazné stanovisko k nesprávnému úřednímu postupu pracovníků podatelen všech soudů v ČR ve věci doručování podání soudům.

2. Návrh pro změnu a doplnění ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.Pracovníci podatelen všech soudů v ČR odmítají na stejnopisu žalob, vedle označení data doručení, přesně označit počet příloh (listinných důkazů), a nad 10 listů (resp. příloh), přílohu k žalobě označí pouze jako svazek.

Žalobce má zákonnou povinnost označit důkazy ke svým tvrzením.

Dokonce pracovníci podatelen soudů odmítají písemně uvést přiložené listiny k žalobě podle připojeného seznamu, do stejnopisu podání žalobce.Tuto praxi považuji za hrubé porušení pracovních povinností pracovníků podatelen soudů, a jejich vedoucích pracovníků včetně předsedů soudů.

Jestliže podatel (účastník řízení) soudu předloží např. 90 listinných důkazů k žalobě, včetně seznamu těchto listinných důkazů, musí pracovník podatelny tyto skutečnosti přesně úředně zaznamenat jak do stejnopisu žaloby, která je určena soudu, ale i do stejnopisu žaloby, kterou si ponechává žalobce.

Se soudními spisy často dochází k podvodným manipulacím a soudní listiny (listinné důkazy) jsou ze soudního spisu „vykrádány“ a úmyslně odstraňovány (např. bývalý soudce Přemysl Polák) či jsou v soudním spise dokonce na objednávku znečitělňovány.

Z jakéhokoliv  tzv. „svazku“ nelze prokazatelně doložit a prokázat, kolik listinných důkazů bylo k žalobě přiloženo. Pracovníci soudů (včetně mnoha soudců) pracují neprofesionálně.

Mnoho stránek fotokopií, resp. ověřených fotokopií, přitom stojí nemalé finanční náklady, mimo nákladů vyúčtovaných za ztrátu času.

Jako prioritní k nastolení osobní odpovědnosti za nesprávný úřední postup je nutné v ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., změnit text následovně:

§ 16

  1. Nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, musí požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily.

Za včasnou profesionální písemnou odpověď předem děkuji.


Dr. Marta Chovancová, LL.M.

Rozdělovník: ČT, dále vhodně