NA SVATÉHO BLAŽEJE…

Autor: Eva Clárová <clarova.eva@tiscali.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 24. 02. 2008

Tvorba, úvahy, názory a básně Evy Clárové, učitelky z Tábora.

NA SVATÉHO BLAŽEJE…

Na svatého Blažeje
Sluníčko se usměje,
Říká staré rčení-
Zlaté jeho políbení -
Předjarní to zaslíbení.
Přichází čas nadějí ,
Čas lidstva spasení-
A tak k dobru svou myslí spějme
Života radostné písně pějme,
Tvořme tedy dobré dílo,
Ať nám tady vždy jen milo,
Nad námi pak Oko Boží bdělé
Jen k dobru naše kroky vede.
Pánu svému chválu vzdejme,
Že přijde den velký- Vzkříšení,
By dobře bylo lidem na zemi.
(ale samo i na nebi).

Eva Clarová, Tábor