OTEVŘENÝ DOPIS ZODPOVĚDNÝM V TÁBOŘE.

Autor: Eva Clárová <clarova.eva@tiscali.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 04. 09. 2008

Projevili jste se ale jako bezcitní, ale i neprozíraví představitelé města, věřte, že se vám podařilo vyrobit početnou skupinu nespokojených voličů.

OTEVŘENÝ DOPIS ZODPOVĚDNÝM


MILÉ DÁMY A VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

Dovolte mi, prosím, abych v krátkosti přednesla to, co nejvíc tíží a bolí obyvatele Maredova vrchu:

Podařilo se Vám z nás, obyvatel Maredova vrchu, udělat ne druhořadé obyvatele tohoto (našeho?!) města, ale zcela podřadné lidi. Besedy o nejrůznějších plánovaných stavbách pořádáte ve všech částech města, Maredův vrch vynecháte. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad přistavíte všude jinde, jen ne tady. MHD jste zavedli všude, jen ne sem. Nejčastější výmluvou bylo, že pravidelnou linku MHD nelze uskutečnit proto, že zdejší vozovky nejsou stavěny na těžkou dopravu –občané se tedy oprávněně ptají, proč tudy proudí stovky kamionů denně. Možná nevíte, či nechcete vědět, jak tu silnice vypadají a co lidé v postižených ulicích této obytné čtvrti zakoušejí –že nemohou často ani vyvětrat a v noci spát , parkující řidiči si ohřívají párky a překřikují rádio, domy se jim otřásají, praskají zdi, jsou nuceni vdechovat prach a smrady z aut.

Do 1.9. sem třikrát denně zajížděl nízkopodlažní autobus,jedním směrem, jejž využívali hlavně ti, co se potřebovali dostat k lékaři, do nemocnice, na nákupy, na úřady nebo návštěvy příbuzných a známých. Jistě pochopíte veliké zklamání, rozhořčení, ba zlobu –nechtějte slyšet, co všechno na Vás od pondělí, kdy linka X končí na nádraží, seslali. Určitě to žádné lichotky nebyly, ale snad při troše dobré vůle uznáte, že zrušit i tuto nepatrnou službičku bez jakéhokoli oznámení , co tu na nás chystáte, že nám chcete vzít i toto nejmenší pohodlí, jež obyvatelé v této lince dosud měli. Je to od Vás krajně necitlivé a bezohledné. Jistě velmi dobře víte, že o zavedení pravidelné linky ke školám zdejší občané usilují již léta. Vymlouvat se, že tato linka není zisková, je pro občany nedostatečné, vědí, že ročně dostává společnost Comett plus od města peníze za předpokládané ztráty v hodnotě několika desítek milionů. A pokud toto řešení, že tuto linku od nádraží vedete do Čekanic, kam už vedou linky 20 a 21, považujete za zlidštění MHD, pak se Vám podařil pravý opak, maminky s kočárkem musí složitě přestupovat, invalidi a lidé o berlích pak vůbec toto krkolomné přestupování při nejlepší vůli nezvládají. Proč nenecháte na příklad nově zřízenou linku č.17 zajíždět ke školám na Maredův vrch? Víte kolik by tu bylo spokojených lidí ?

Projevili jste se ale jako bezcitní, ale i neprozíraví představitelé města, věřte, že se vám podařilo vyrobit početnou skupinu nespokojených voličů.

Za obyvatele Maredova vrchu Eva Clarová, Tábor