JORDÁN 1

Autor: Eva Clárová <clarova.eva@tiscali.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 05. 07. 2009

Tvorba, úvahy, názory a básně Evy Clarové, učitelky z Tábora.

JORDÁN 1

Tak jsem se zcela uklidnila, když jsem se dočetla, že bahno v Jordánu neobsahuje v podstatě nijak příliš vysoké množství jedovatých látek, a že dokonce během posledních asi pěti let tyto hodnoty klesly tak, že nepřekračují stanovené hodnoty, to je úplně vynikající zpráva, přitom stačilo tak málo-rozčeřit bahno určené ke zkoumání a v EU snížit nejvyšší povolené hodnoty -obojí téměř zdarma. Lze tedy doufat, že v dalších letech budou škodliviny v minulosti naměřené dále klesat, vždyť je budou přiživovat na přítocích!

Teď už jen zbývá si vroucně přát, aby žádná z těch pomalu dvěstěletých anaerobních potvůrek dřímajících svůj blátivý sen, nebyla natolik dychtivá nadýchnout svěží táborský vzduch, potřebný k probuzení ze šípkovo-růženčího spánku a nezačala tak za odměnu osvěžovat čisťoučký vzduch do širého okolí -takový merkaptan je přeci jen vůně přímo rajská a cožpak další takové anaerobní breberky jako jsou pravé neštovice, či mor, které vesele řádily v době posledního vypuštění nejstarší údolní nádrže na našem území?! Na druhou stranu-ještě jsme tu něco takového neměli, bylo by se čím chlubit, že ?

Leč Plánští se nemají čeho obávat, toto neškodné bahno jim naopak zdarma zrekultivuje pískovnu Hůrka, škoda, že to Táborští prozradili příliš brzy, mohli mít krásný užitečný dáreček s překvapením. Teď jen co s těmi tajemnými poklady, jež nám tu zanechala milionová Schoernerova prchající armáda koncem II. světové války - její příslušníci do vod Jordánu odhazovali vše, co nemohli zpeněžit, hlavně však munici –pamatuji zákaz koupání v Jordánu. Možná usazenina na dně skrývá zlatý poklad –za ty peníze to přece stojí, že? A vy odpůrci, nezoufejte, třeba se i proletíte nad Táborem a zadarmo!!!

Eva Clarova, Tábor