Tisková zpráva JUDr. Zdeňka Altnera

Autor: Zdeněk Altner <@>, TĂ©ma: Protiprávnosti a nechutnosti v ČR, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 11. 05. 2010

Ústavní soud zavázal nálezem všechny soudy České republiky odepřít Altnerovi právo na spravedlivý proces!

Tisková zpráva JUDr. Zdeňka Altnera

Dne 10.5.2010 se konala za účasti zástupce společnosti H-Holding AG se sídlem v Chamu, Švýcarská konfederace, tisková konference, na které bylo zveřejněno stanovisko této společnosti, jako právního nástupce JUDr. Zdeňka Altnera ve věci nároků za Českou stranou sociálně demokratickou z mandátní smlouvy o zastupování ČSSD v kauze Lidového domu.

Na tiskové konferenci Altner zdůraznil, že Ústavní soud nálezem ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 bezprecendentním způsobem porušil všechny elementární principy práva na spravedlivý proces, když svým rozhodnutím v rámci předvolební kampaně „oddlužil“ ČSSD od stamilionových smluvních pokut za neplacení dluhů, miliardových smluvních pokut za zatajení příjmů ze smlouvy, kterou uzavřel Altner v r.1997 na zastupování kauzy Lidového domu s Milošem Zemanem. Nález je spolu se souvisejícími materiály k dispozici na adrese www.altner.blogspot.com

Ústavní soud nálezem „oddlužil“ ČSSD za cenu, že

- popřel Altnerovi ve věci jeho smlouvy právo každého jednat ve své věci před soudem, dokonce mu zakázal vystoupit i jen jako svědek,
- nižší soudy všech stupňů zavázal nerozhodovat spory ze smluv podle jejich obsahu, pokud obsah smlouvy bude v rozporu s vůlí Ústavního soudu, neboť v takovém případě nebude nikomu jinému, než Ústavnímu soudu obsah smluv „poznatelný“,
- zpochybnil právo každého advokáta požadovat na klientovi smluvní palmární odměnu za samostatný výkon právní pomoci, pokud se klient domluví s kterýmkoliv jiným advokátem nebo i notářem, že jemu oproti advokátovi ze smlouvy postačuje „odměna“ nižší, než klient sjednal písemně smlouvou s advokátem,
- zfalšoval protokol o jednání soudu zatajením výslovné námitky nedostatku zákonné pravomoci Ústavního soudu rozhodovat o stížnosti, která je podepsána neoprávněnou osobou.

Ústavní soud zavázal nálezem všechny soudy České republiky odepřít Altnerovi právo na spravedlivý proces. Svědčí o tom, že pokud se kterýkoliv soudce nižších soudů pokusí vzepřít vůli Ústavního soudu a Altnerovi zachovat právo na spravedlivý proces, hrozí mu existenční ohrožení.

Altner sdělil, že Ústavní soud „oddlužil“ ČSSD zjevně proto, že ČSSD se potýká s dluhy, které přenáší na dceřinou společnost Cíl a.s. a zjevně již nemá na zaplacení pohledávek ze smlouvy se Zemanem, které propadnutím zástavy přešly na společnost H-Holding AG.

Zástupce společnosti H-Holding AG vyjádřil překvapení nad tím, že zatímco ve Švýcarsku je soudně vymahatelná smlouva stvrzená podáním ruky, v České republice odpírají soudy přiznat práva sjednaná v písemně uzavřené smlouvě. Uvedl, že společnost H-Holding AG si nechává vypracovat právní rozbor, podle kterého svá práva jako právní nástupce Altnera uplatní.

Advokát Mgr. Jaroslav Čapek potvrdil, že jako právní zástupce Altnera podává proti nálezu Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 ústavní stížnost, která bude tento týden doručena Ústavnímu soudu.

Altner doplnil, že podaná ústavní stížnost bude doručena i k rukám všech ostatních soudců Ústavního soudu k zaujetí stanoviska, zda způsob výkonu ústavního soudce soudci IV.senátu Ústavního soudu ve věci sp.zn. IV.ÚS 128/06 je shodný s tím, jak ostatní soudci vykonávají svojí funkci ústavního soudce oni sami.

V Praze dne 10.5.2010 JUDr. Zdeněk Altner