Koho volit?

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP ČTK BIS, Vydáno dne: 13. 05. 2010

Pro ty, kdo dosud volili tzv. "menší zlo", ale zjistili, že volit zlo, ať menší nebo větší, k ničemu dobrému nevede, ale také vědí, že nejít volit, je vlastně totéž jako volit (tiše schvalovat) zlo. Ani jeden z těchto postojů není důstojný dospělého a zodpovědného člověka, který přece nemůže připustit, aby mu jednou jeho děti a vnuci vyčetli, že nic nedělal, když se rozhodovalo o jejich budoucnosti.

Vážené dámy a pánové, přátelé!

Klub angažovaných nestraníků, jehož jsem zakladatelem a dlouholetým členem, v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny nekandiduje samostatně. Ústřední rada našeho Klubu vloni v létě rozhodla, že KAN se předčasných sněmovních voleb na podzim 2009 nezúčastní.

Předčasné volby se neuskutečnili a v roce 2010 přibývalo těch, kdo žádali KAN, aby dal alespoň své doporučení, koho by příznivci našeho Klubu v nadcházejících sněmovních volbách měli volit. Poté, kdy bylo zřejmé, že KAN nemůže dát doporučení žádné z parlamentních stran, ani nově vzniklým TOP09 či Věcem veřejným, dostal KAN nabídku na volební spolupráci jednak od Konzervativní strany jednak od strany Občané.cz, jejíž kandidátky se rozhodlo podpořit i sdružení mimoparlamentních stran, jehož je KAN součástí. Ústřední rada KAN po prostudování jejich volebních programů a na základě znalosti jejich představitelů rozhodla, že tyto strany může KAN ve volbách doporučit svým příznivcům, a proto schválila, aby členové KAN byli na jejich kandidátkách zařazeni. Tak se stalo, že jako předseda KAN kandiduji (na pražské kandidátce ke sněmovním volbám 2010) za stranu OBČANÉ.CZ. Vedlo mne k tomu několik důvodů.

Strana Občané.cz vznikla v dubnu 2009 z potřeby vytvořit politický subjekt pro ty, kdo nevědí, koho ve sněmovních volbách jít volit. Pro ty, kdo dosud volili tzv. "menší zlo", ale zjistili, že volit zlo, ať menší nebo větší, k ničemu dobrému nevede, ale také vědí, že nejít volit, je vlastně totéž jako volit (tiše schvalovat) zlo. Ani jeden z těchto postojů není důstojný dospělého a zodpovědného člověka, který přece nemůže připustit, aby mu jednou jeho děti a vnuci vyčetli, že nic nedělal, když se rozhodovalo o jejich budoucnosti.

Že připustil, aby veřejné peníze byly rozkrádány či rozhazovány, a tím dopustil, aby se příští generace topily v dluzích nebo musely emigrovat.

Zakladatelé Občanů.cz vzali podle mne tento problém za správný konec.

Vytvořili jádro své strany z osobností, které něco v životě dokázaly i bez toho, že by k tomu potřebovali poslanecký či senátorský mandát. Správně zhodnotili, co je hlavní příčinou naší nejen ekonomické ale i vážné politické krize, a zpracovali neideologický volební program.

Nehledali přehnaně štědré sponzory, aby jim nemuseli být zavázaní tak, jako je tomu u jiných nových stran, ale vsadili na moderní, ale nenákladný, způsob propagace. Můžete jim pomoci - jít je volit nebo alespoň rozeslat informaci o straně Občané.cz svým známým a přátelům. To vše za předpokladu, že Vás tento projekt a volební program osloví. Na kandidátkách, podaných ve všech krajích, jsou v čele úspěšné osobnosti, které nevstupují do politiky proto, aby si z ní udělaly výnosný byznys.

Bližší včetně programu a Občanských novin najdete na stránkách www.obcanecz.cz

Vítejte mezi příznivci nové občanské politiky a děkuji za Váš zájem

Váš Ing. Pavel Holba, CSc. KAN (www.kan.cz) 12.05.2010

P.S.
Pro zájemce ještě dvě adresy:

http://www.obcanecislojedna.cz/
http://www.youtube.com/obcanecz#p/u/1/ZT3KRzf5Zj0