Proč zdravotnictví nikdy nebude fungovat?

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP ČTK BIS, Vydáno dne: 23. 05. 2010

Protože na lécích a zdravotních výkonech se pakují soukromé firmy s ohromnými rabaty!

Zdraví není a nesmí být byznys! Zdraví není oblast k podnikání srovnatelná s jakoukoliv jinou komerční podnikatelskou oblastí. Důvodů je několik. Celosvětově je nesporně prokazatelné, že neexistuje žádný stát, kde oblast lidského zdraví a s tím spojené zdravotnické služby, že s tím nejsou problémy a že tato oblast je efektivně a finančně dostatečně zajištěna. Všude na celém světě jsou se zdravotnictvím velké problémy.

Pokud v této oblasti bude a měl by být uplatňován systém solidarity, tedy občané platí daň na zdravotní pojištění ne individuálně do nějaké konkrétní soukromé pojišťovny, ale globálně do správy řízené státem, pak vše kolem zdravotnictví by nemělo být v žádné oblasti svěřováno do rukou soukromého podnikání. Týká se to jak nemocničních zařízení, tak i distribuce léčiv.

V současné situaci prakticky na celém světě je výběr daní na zdravotní pojištění ve státních kompetencí. Výběr a výše je definován obvykle zákonem a má jisté hranice, jež by měly zohledňovat dostupnost pro kteréhokoliv občana. Čerpání těchto prostředků zdravotnickými zařízeními a čerpání prostředků na léčiva regulují zdravotnické pojišťovny, jež jsou ale již subjektem soukromým a jejich činnost je částečně řízena státem. Nicméně jak realita ukazuje nedostatečně a výdaje převyšují příjmy.

Podle mého názoru kombinace státního řízení a soukromého podnikání ve zdravotnictví je absolutní a fatální nesmysl, kdy nikdy a nikdo nevymyslí takový model, aby tato oblast byla finančně zajištěna a nevznikal deficit.

A jaké by mělo být řešení? Myslím si, že celkem prosté. Výrobci a dovozci léčiv mají zcela volnou ruku, řízenou jen tak zvanou rukou volného trhu. Zdraví ale není možné do této kategorie zařadit. Výroba a distribuce léčiv se chová v současné situaci naprosto standardně, jako výroba a distribuce potravin, spotřebního zboží a podobně. Například prodejní cena výrobce Acylpyrinu byť neznám přesnější údaje je zcela nesporně sotva čtvrtinou ceny, kterou zaplatí občan v lékárně a kterou případně proplácí příslušná pojišťovna. Kdyby distribuci léčiv stát neponechal soukromým společnostem, ale ponechal by si tuto oblast pod vlastní správou, ušetřil by mnoho miliónů, ne-li miliard, které pak chybí v rozpočtu zdravotnictví. Totéž se týká vlastních zdravotních zařízení, jako jsou nemocnice a podobně.

Nerad to říkám, ale zdravotní pojištění vybírané od občanů státem nestačí nikde na světě „nakrmit“ tisíce až milióny soukromých společností, které se na zdravotní oblasti podílejí a pakují se ohromnými zisky! Na zdraví by se vydělávat nemělo.

Proč soukromé obchodní společnosti dováží ze zahraničí léky, kdy nákupní cena je například 2€ a prodejní cena v lékárně 240 Kč? Nechápu proč by měly soukromé firmy na léčivech vydělávat díky šíleným rabatům přesahující všechny ostatní komodity.

Proč když stát nemá na financování zdravotnictví nereguluje distribuci léčiv třeba tak, že v této oblasti zákonem nestanoví maximální rabat na například 5%, nebo si vůbec tuto distribuci neponechá pod vlastní kontrolou zřízením neziskové státní organizace? Proč to neudělá? Protože mnoho provázaných podnikatelů a politiků nemají zájem nic měnit, když na distribuci léčiv mají ohromné a zaručené zisky a změnou by o ně přišli! Léky každý potřebuje a odbyt je 100% zaručen, nenastane nikdy v této oblasti žádný podnikatelský obrat ...