phpRS
NEŘEŠENÉ PODVODY EXEKUTORŮ na WWW.AKTUALNE.EU
Dnešní datum: 23. 05. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Weblinks  

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!


Kalendář
<<  KvÄ›ten  >>
PoÚtStČtPáSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Kontakt
Ideologicko Politický Spam Spolek Portal
ISSN: CZ-23121949-0001
Kontaktní e-mail: bazmyslik@napismi.cz
Copyright: Robin Karel Hájek, 1949-2007 KunžakJindřichův Hradec ubytováníČeská Kanada chataRybníkRekreace chataStrmilovPenzion TelčČeská KanadaSamota chalupaLes chataApartmányPenzionyKunžak ubytování

Aktuálně ze Štrasburku

* Vladimír Hučín - tisková zpráva

Vydáno dne 06. 05. 2004 (2474 přečtení)

Konzervativné strana jako jediná se zajímá o protiprávní reje našich exekutivních orgánů ...

Tisková zprávaKonzervativní strana se znepokojením sleduje, že téměř bez pozornosti veřejnosti a zejména „hlídacích psů demokracie“ – novinářů probíhá stíhání bývalého důstojníka BIS, pana Vladimíra Hučína, který v době působení v Bezpečnostní informační službě odhaloval působení bývalých komunistů, příslušníků a udavačů StB ve státní službě, včetně policie a justice. Tím se stal nepohodlným, ba nebezpečným mnoha z dnešních „mocných“ a byl proto pod vykonstruovanými obviněními z BIS odstraněn. Aby byla veřejnost seznámena se jmény „bývalých“ a dodnes na mnoha místech působících, je třeba, aby soud s Vladimírem Hučínem, který bude pokračovat 13. května t.r., byl veřejnosti přístupný. Konzervativní strana o toto požádala písemně předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu a ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka, a o prošetření situace v BIS předsedu parlamentní komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS pana Jana Klase.

K tomu, aby se situace stala normální, aby nebyl stíhán statečný a spravedlivý člověk, aby byli z policie, tajných služeb a justice odstraněni lidé, kteří svou činností v minulosti aktivně podporovali totalitní režim, svými vazbami na zahraniční zpravodajské služby zrazovali svoji vlast, kteří svou podivnou, nečistou a zákeřnou prací dnes poškozují pověst České republiky v zahraničí a jsou jednou z hlavních příčin špatného stavu naší demokracie, je nezbytně třeba tlak veřejnosti a samozřejmě médií. Proto se tímto obracíme na šéfredaktory novin, rozhlasů, rádií a televizí: sledujte prosím soudní líčení s Vladimírem Hučínem, informujte o něm pravdivě veřejnost. Na poslance a senátory demokratických stran se pak obracíme s výzvou: interpelujte ministry spravedlnosti a vnitra i předsedu vlády, který je za stav zpravodajských služeb přímo odpovědný a žádejte vyšetření „kauzy Hučín“ a zasaďte se za to, aby soud s ním by veřejný.

Pro lepší informovanost Vás všech jsou přiloženy výše uvedené dopisy Konzervativní strany, „Podnět občanů Petičnímu výboru Parlamentu ČR“ a otevřený dopis paní Catalanové řediteli úřadu pro zahraniční styky s informacemi panu Bublanovi.

 

 

V Praze, 5. května 2004

 

Za Konzervativní stranu

 

Martin Rejman

kancléř Konzervativní strany

 

Za Pražský klub Mladých konzervativců se připojují

 

Daniel Kotula

předseda

Lukáš Petřík

vedoucí sekce spolupráce pravice

 


 

V Praze dne 13.4.2004

Vážený pane poslanče,

 

 

dovolte, abych se na Vás obrátil jako na předsedu Stálé komise PSP ČR pro kontrolu činnosti BIS ve věci pana Vladimíra Hučína, bývalého důstojníka BIS. Pro informaci Vám přikládám kopii svého dopisu na předsedu vlády pana Špidlu a ministra spravedlnosti, pana Čermáka, a petici občanů v této záležitosti. Zároveň Vám také přikládám dopis pana Hučína s nadějí, že i když není k Vaší osobě příznivý, neovlivní nepříznivě mou žádost, abyste tomuto případu – zejména jeho bezpečnostnímu aspektu – věnoval osobní pozornost. Jsem přesvědčen, že stejně jako nás i Vás tato kauza znepokojuje a že uděláte vše pro to, aby situace v bezpečnostních službách v ČR se stala normální.

 

 

Děkuji Vám a jsem s úctou.

 

 

 

Martin Rejman

      kancléř

 

 

Přílohy: viz text

 

 

 

Vážený pan

Jan Klas

předseda Stálé komise PSP ČR

pro kontrolu činnosti BIS

poslanec ODS

Poslanecká sněmovna

Praha


V Praze dne 9. dubna 2004

 

 

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

v dopise z 27.11.2003 (č.j. 43919/03-OSV) za Vás Vaše paní ředitelka paní Jitka Vodrážková velmi vstřícně odpověděla na naši žádost, aby byl důsledně uplatňován zákon o protiprávnosti komunistického režimu a m.j. píše:

Pan premiér si je vědom, že zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu dodnes nebyl beze zbytku naplněn. Není jeho vinou, že Komunistická strana Československa nebyla po listopadu 1989 zakázána a pokračuje pod novým názvem. Jak však jistě víte, pan předseda vlády dal v životě svými postoji dostatečně najevo své politické smýšlení a v souladu se svými názory i jedná. Až si většina občanů tohoto státu uvědomí, že demokracie je právo volby, zodpovědné nejen k sobě, ale také ke svým bližním a celému národu, lze podle našeho názoru očekávat výraznější posun v tomto směru.“

 

Ceníme si Vašeho postoje, vážený pane premiére, ale dovolte nám vyjádřit názor, že politik má ovlivňovat názory občanů. A v případě, že se jedná o tak závažnou otázku, jako je potírání komunismu, by měl politik demokratického státu udělat vše pro to, aby se komunismus skutečně potíral; u nás je tomu, bohužel, zatím naopak, jak m.j. svědčí případ, se kterým se obracíme na ministra spravedlnosti p. Čermáka. Dovolujeme si Vám tento dopis poslat na vědomí a požádat Vás, abyste tomuto případu věnoval osobní pozornost, právě v zájmu potírání zločinného komunismu.

 

Děkuji Vám, a jsem s úctou.

 

 

 

Martin Rejman

     kancléř

 

 

Příloha: viz text

 

 

 

 

 

Vážený pan

Vladimír Špidla

předseda vlády ČR

Praha


 

V Praze dne 9. dubna 2004

 

Vážený pane ministře,

 

obracíme se na Vás touto cestou s podnětem Konzervativní strany ve věci průběhu trestního procesu s panem Vladimírem Hučínem, bývalým důstojníkem BIS.

 

Z indicií, které jsou k dispozici a poznatků expertů na bezpečnostní problematiku, existuje vysoká pravděpodobnost, že pan Vladimír Hučín je obětí připravené provokace, nachystané některými silami v této zemi, čímž se má patrně stát první polistopadovou obětí justiční zvůle. Velmi nás znepokojuje, že bývalý student Růžička, jinak též kpt. Ludvík Zifčák, v komunistických kruzích šířil informaci, že Vladimír Hučín bude stíhán. Skutečnou úlohu pana Zifčáka nebyl schopen objasnit ani Váš předchůdce, pan Otakar Motejl, ještě ve funkci člena parlamentní komise pro vyšetření událostí 17. listopadu 1989.

 

Podle Necenzurovaných novin byl Ludvík Zifčák veden před rokem 1989 jako kádrový důstojník vojenské rozvědky a funkci v Stb předstíral na pokyn organizátorů listopadového převratu. Vzhledem k tomu, že nedávno vyšlo najevo, že jiný bývalý důstojník vojenské rozvědky pan Karel Srba dokonce  plánoval vraždu „nepohodlné“ a velmi statečné novinářky, naše obavy o stav našich zpravodajských služeb, i komu slouží, nejsou liché. Pro doplnění uvádíme, že struktury komunistické vojenské rozvědky byly vyjmuty ze všech zákonů, které po roce 1989 upravovaly bezpečnostní problematiku.

 

Má-li být vyvráceno důvodné podezření, že stíhání pana Vladimíra Hučína je vykonstruovanou provokací některých skupin osob spojených s prokomunistickými kruhy, žádáme, aby další projednávání trestní věci pana Hučína probíhalo u příslušného soudu veřejně, tedy tak, aby se demokratická veřejnost mohla přesvědčit, zda rozsudek nebyl dojednán kabinetním způsobem jako v 50. letech minulého století a žádáme Vás, abyste se o to laskavě zasadil. Zároveň pro Vaši informaci přikládáme text petice, která zdůvodňuje, proč musí být soud s panem Hučínem veřejný, a proč lidé, kteří pana Hučína falešně očerňují, se tomu snaží ze všech sil zabránit. Děkujeme, že nás budete informovat o Vašem stanovisku.

 

Vážený pane ministře, víme, že Váš čas je drahocenný a proto děkujeme, že věnujete pozornost tomuto podnětu.

 

S úctou

 

                                                                                    Martin Rejman

                                                                                          kancléř

 

Příloha: viz text

 

 

 

Vážený pan

Karel Čermák

Ministr spravedlnosti ČR

Praha


 

 

 

Otevřený dopis řediteli civilní zpravodajské služby

 

Úřad pro zahraniční styky a informace

P.O. Box 153

Praha 6

160 00

 

Attn.: ředitel ÚZSI František Bublan

  Tábor, 10-04-2004

  Re: Děj se vůle boží – nebo komunistů??

 

Vážený pane,

dovoluji si Vás oslovit za sebe i za širokou znepokojenou veřejnost a položit Vám některé zásadní otázky související jak s Vaší prací v bezpečnostních složkách pro českou společnost (daňové poplatníky), tak s Vaším svědomím. Jako teolog jistě stavíte věc svědomí, morálky a cti na první místo v žebříčku hodnot člověka. Naše společnost je nemocná minulostí a Bůh nám nepomůže (Váš výrok „Děj se vůle boží“ z Vašeho rozhovoru pro MFDnes, 20-03-2004; str. A/7). Pomůže těm, kteří prokáží, že jsou natolik silní a stateční, aby si dokázali pomoci sami. Teprve potom jsme ve svém úsilí a souvisejícím utrpení hodni i pomoci od Něj.

Při své návštěvě Washingtonu D.C. (Pentagonu) a tamních kolegů jste se jistě ztotožnil s jejich systémem vykonávání zodpovědné a obtížné služby na ochranu národa a demokracie a víte, že zlu je třeba čelit všemi prostředky, že boj za svobodu člověka a demokratickou společnost vždy vybíral a vybírá daň nejvyšší.

Velikonoční svátky jsou pro křesťany příležitostí k hlubšímu rozjímání, zamyšlení a vyhodnocení. Věřím, že i Vy tak činíte, a upřímně říkám, že nevěřím, že spíte tak dobře, jak je uvedeno ve výše zmíněném rozhovoru s Vámi.

Tím se dostávám k meritu svého otevřeného dopisu, a to k ostudné kauze bývalého zpravodajce BIS kpt. Vladimíra Hučína. Po desetiletém působení v BIS je Vám jistě velmi dobře známa situace v české kontrarozvědce…

Veřejnost vytrvale žádá, aby se jeho utajovaný proces stal procesem veřejným (jako např. proces s Karlem Srbou, významným spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky). Soudní řízení by po dlouhých průtazích (podrobnosti jsou Vám zajisté známy) mělo začít cca za měsíc – v květnu. Chci věřit, že i Vy podporujete snahy veřejnosti o veřejný proces s V. Hučínem. Vždyť jste to byl právě Vy, kdo mu v lednu 2000 písemně vyjádřil poděkování za jeho působení v policejním týmu a přínosu v objasňování úkolů!

Ve zmiňovaném článku v MFDnes tvrdíte, že „…operativa je od toho, aby své agenty dostala do určitého prostředí…“. Vladimír Hučín svou agenturu do takového prostředí dostal a mimo jiné zjistil provázanost levicových extrémistů s komunisty a se současným bezpečnostním aparátem.

Otázka č. 1:

Byl jste za svého působení v BIS nadřízeným bývalého politického vězně V. Hučína, kpt. BIS?

V. Hučín byl po celou dobu svého téměř desetiletého působení v BIS hodnocen jako jeden z nejlepších – viz posudek na www.hucin.com.  Dne 6. března 2001 to ostatně v televizi sdělil bývalý ředitel BIS Stanislav Devátý a ředitel BIS Olomouc Petr Částečka. Následující den ráno (07-03-2001) byl V. Hučín zvláštními odbory policie při cestě k lékaři brutálně přepaden a zatčen!

Otázka č. 2:

Co si o této záležitosti myslíte dnes?

Otázka č. 3:

Podílel jste se na odvolání kpt. BIS V. Hučína z týmu „Výbuch“, který se mj. zabýval objasňováním dosud nevyřešených teroristických útoků v Přerově, včetně pumového útoku na kancelář KPV tamtéž?

Otázka č. 4:

Proč byl kpt. V. Hučín z týmu odvolán v době, kdy upozorňoval na sílící vliv komunistů v bezpečnostních složkách a na kontakty levicových extrémistů se zástupci Iráku, Iránu, Palestiny, Ruska a dalšími, v rámci jejich aktivit s cílem vyvolávat v ČR protiamerické nálady?

Otázka č. 5:

Co bylo pravou příčinou toho, že důvodem k propuštění V. Hučína z BIS bylo obvinění, že stojí za výbuchy v Přerově? (Toto obvinění se ani nedostalo mezi vykonstruované trestné činy, jež jsou předmětem obžaloby v současném utajovaném procesu!)

Otázka č. 6:

Podílel jste se na ukončení zpravodajských akcí s krycími názvy Silon, Lípa, Špunt, Dýka, Hrob, Barel, Podkova a Gorila?

Otázka č. 7:

Víte o tom, že V. Hučín byl v období totalitního režimu opakovaně vyšetřován ve vazbě StB Ostrava pro své negativní postoje proti OOP a dalším arabským teroristickým organizacím – nepřipadá Vám to dnes v kontextu celé situace podezřelé?

Otázka č. 8:

Co si myslíte o tom, že jako klíčový svědek byl proti V. Hučínovi opakovaně použit bývalý spolupracovník StB Vlastimil Švéda (krycí jméno Slávek) – člověk, který byl již v r. 1977 znalci uznán jako neléčitelný druhotný psychopat?

 

Otázky svědomí a mimo rámec – a) Co si dnes s odstupem času myslíte o případu V. Hučína a jak byste se zachoval Vy, kdybyste se ocitl v podobné situaci? b) Z případu V. Hučína je naprosto zřejmé, že došlo k politickému zneužití BIS! Jedině veřejný proces může celou záležitost vysvětlit. Podepsal jste Petici za veřejný proces s V. Hučínem? (http://www.geocities.com/vanek2000/Kryl1.html) c) Co byste vzkázal čestnému člověku, V. Hučínovi, který má již dlouhou dobu díky vykonstruované štvanici vážné existenční problémy (příjem Kč 1.100,- měsíčně)?

 

Otázka č. 9:

Měl jste možnost zasáhnout v době, kdy se připravovalo skandální odstranění V. Hučína z BIS?

Jsou indicie, že jste o tom věděl – případ opakovaného konfliktu, který jste řešil mezi vedoucím BIS Olomouc Stanislavem Vránou a vedoucím skupiny V. Hučínem!

Otázka č. 10:

Znáte osobu někdejšího náměstka BIS, dnes ředitele BIS Olomouc Jana Prince, který je jedním z klíčových svědků proti V. Hučínovi?

KPV Olomouc nikdy nedala J. Princovi žádné doporučení pro přijetí k BIS, jak dotyčný tvrdil. Naopak není tajemstvím, že J. Princ byl u StB veden jako „vlivová osoba“.

Otázka č. 11:

Stydíte se za svého bývalého ředitele (BIS) Jiřího Růžka v souvislosti s případem V. Hučína?

Otázka č. 12:

V. Hučín je mj. obviněn i z toho, že šířil poplašné zprávy o sílícím vlivu komunistů. Naše společnost i spojenci v USA a jinde v demokratickém světě tento jev s velkými obavami sledují již dlouho – nejedná se tedy o šíření poplašné zprávy, jde o skutečný stav v naší zemi!

Co si o tomto nebezpečí myslíte Vy?

Otázka č. 13:

Víte o tom, že v souvislosti s odposlechem telefonu V. Hučína a jeho maminky byli (jsou?) odposloucháváni novináři, členové KAN a další, v rámci akce Twist, Uhlí apod.?

Je mnoho otázek, pane řediteli, na které bychom chtěli znát od Vás, od člověka z relevantního prostředí, upřímné a pravdivé odpovědi. Na závěr se ještě dovolím otázat, zda jako teolog nemáte pocit viny a výčitky z toho, že jste se spolu s dalšími podílel na hanebné likvidaci V. Hučína. Skutečně spíte dobře? Kauza V. Hučína je sledována – nejen veřejností – v USA, Austrálii a v dalších zemích. Po účelových průtazích by se nyní v květnu měla odehrát další série vykonstruovaného procesu, tolik připomínajícího třeba kauzu v Krčmani z 50. let. Nemyslíte, že by bylo dobré celý případ s bývalým kpt. BIS V. Hučínem před veřejností otevřít, a jak se říká, „přiznat barvu“? Pravda stejně vychází vždy napovrch, nelze ji pošlapat, umlčet. I pravda o některých signatářích Charty 77 je již mezi veřejností – a další a další podvodné skutečnosti.

 

Děkuji předem za Váš čas a upřímné odpovědi na dané otázky, které následně zveřejním i v angličtině na jediném nezávislém (v ČR) médiu – Internetu, stejně jako tento otevřený dopis Vám.

Přeji hodně úspěchů ve Vaší náročné práci a vše dobré do dalších let.

 

Hana Catalanová

překladatelka a nezávislá novinářka

 

 

 Vice zde: 

Bolsevicka inkvizice zacina 11.kvetna 2004

http://www.freewebs.com/vanek/index.htm[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: WEB

Horké novinky
19.08.2007: POZOR !
V hlavním menu je nově VSTUP pro psaní příspěvků. Uživatelské jméno je anonym a heslo též anonym. Po napsání příspěvku je nutno redakci o této skutečnosti poslat e-mail uveřejněný vlevo dole KONTAKT.Boží Dar

12.01.2007: POZOR !
Neplatné e-mailové adresy v komentářích a osobní invektivy budu nemilosrdně mazat!

24.06.2004: Pravda o rodu Kinských, jak ji jinde v ČR nenapíší.
Necenzurovaná, nezmanipulovaná a ucelená fakta z historie i méně známé současnosti WEB Kinských

02.06.2004: Nová Mailing konference výboru občanů SV.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.