phpRS
NEŘEŠENÉ PODVODY EXEKUTORŮ na WWW.AKTUALNE.EU
Dnešní datum: 18. 05. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Weblinks  

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!


Kalendář
<<  KvÄ›ten  >>
PoÚtStČtPáSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Kontakt
Ideologicko Politický Spam Spolek Portal
ISSN: CZ-23121949-0001
Kontaktní e-mail: bazmyslik@napismi.cz
Copyright: Robin Karel Hájek, 1949-2007 KunžakJindřichův Hradec ubytováníČeská Kanada chataRybníkRekreace chataStrmilovPenzion TelčČeská KanadaSamota chalupaLes chataApartmányPenzionyKunžak ubytování

Protiprávnosti a nechutnosti v ČR

* HLADOVKA

Vydáno dne 14. 03. 2007 (3701 přečtení)

Dnes uplynulo 12 let a šest měsíců od zatčení MUDr. Yekty Uzunoglu, kurdského lékaře, publicisty a podnikatele. Za celou tuto dobu nebyla česká policie a justice schopna vyřešit jeho kauzu.

HLADOVKA

Dnes uplynulo 12 let a šest měsíců od zatčení MUDr. Yekty Uzunoglu, kurdského lékaře, publicisty a podnikatele. Za celou tuto dobu  nebyla česká policie a justice schopna vyřešit jeho kauzu.

Kdokoliv trochu moudrý se seznámí s dokumenty zveřejněnými o policejním a soudním případu Uzunoglu, bez potíží nahlédne vykonstruovanost a neudržitelnost obžaloby,  neschopnost a možná i obavy zakončit tuto obludnost, která již dávno překročila rozměr známé Dreyfusovy aféry z konce 19. století..

Kauza Uzunoglu je přitom pravděpodobně pouze špičkou ledovce. Česká justice nese zřejmě odpovědnost za velké množství podobných případů.

Dvanáct let a šest měsíců pro vyřešení kauzy, jež slovy soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr.V. Rašíka „… svou složitostí výrazně nevybočuje z obvyklého rámce projednávaných trestních věcí…“ je evropským skandálem nejen pro českou policii a justici, ale i pro českou politiku, která není schopna tento stav napravit. V Evropě, která v těchto dnech vzpomíná padesátého výročí svého sjednocení, je ovšem takovýto stav neudržitelný!

Aby upoutal pozornost české i evropské veřejnosti  k těmto skandálním poměrům, rozhodl se MUDr. Yekta Uzunoglu na slavnostním shromáždění k výročí Charty 77, konaném v Pražské křižovatce dne 13.3.2007, vyhlásit protestní hladovku. K solidární hladovce se připojí řada osobností českého veřejného i politického života.

Prvních 24 hodin drží s Dr.Y. Uzunoglu solidárně hladovku

 Dr. František Janouch z Nadace Charty 77 a  Markus Pape, německý novinář a publicista.

Další den se k hladovce připojují Dr. Libuše Šilhanová, předsedkyně Českého helsinského výboru a Svatopluk Karásek, bývalý poslanec a vládní zmocněnec pro lidská práva

Jména občanů, kteří budou držet solidární 24 hodinovou hladovku, budou postupně zveřejňována.

Pokud  někdo chce tuto protestní akci za nápravu práce české justice a policie podpořit,

nechť se přihlásí na e-mailu  HLADOVKA@UZUNOGLU.INFO  odkud Vám budou poslány podrobné instrukce.

 <>
František Janouch

za skupinu signatářů otevřeného dopisu „Žalujeme“

13.3.2007

Žalujeme…

V roce 1894 byl v Paříži zatčen francouzský důstojník
Alfred Dreyfus , na základě vykonstruovaného obvinění ze špionáže odsouzen na doživotí a deportován na Ďábelské ostrovy. V jeho odsouzení hrál značnou roli jeho židovský původ a antisemitismus, tenkrát ve Francii rozšířený. O čtyři roky později reagoval na Dreyfusovo odsouzení světoznámý spisovatel Emil Zola svým otevřeným dopisem Žaluji (J´Accuse). Tento dopis měl ve Francii i v ostatních zemích neuvěřitelnou odezvu a přispěl nakonec k úplné rehabilitaci Dreyfuse, slavnostnímu navrácení vojenských hodností, vyznamenání nejvyšším francouzským řádem Legion d´Honeur a veřejné omluvě.

Přesně 100 let po zatčení A. Dreyfuse, v roce 1994, byl v Praze zatčen MUDr. Yekta Uzunoglu, Kurd, který vystudoval v Praze lékařství a usadil se v Evropě, v Československu a Německu. Byl aktivním účastníkem organizace Lékaři bez hranic, v jejichž řadách poskytoval pomoc válkou a vyhlazováním sužovanému kurdskému lidu. Podílel se na vydání kurdské gramatiky. Přeložil do kurdštiny nejen části Bible, ale i několik děl Karla Čapka. Do češtiny přeložil a vydal přísloví kurdského lidu. Spolupracoval s Kurdským institutem ve Francii a byl jedním ze zakladatelů Kurdského institutu v SRN. V roce 1979 byl pro své demokratické myšlení vypovězen z Československa, kam se vrátil až v roce 1990.

Byl a je i úspěšným podnikatelem. Připravil a vydal knihu "Ekonomické perspektivy ČR" (1994).
V roce 1994 byl MUDr.Y.Uzunoglu zatčen a obviněn na základě udání tureckého občana, který žil v ČR pod falešným jménem a byl policejním agentem. Tento muž dr.Uzunogla nařkl, že ho týral a omezoval jeho osobní svobodu. K obvinění dodatečně přibylo ještě obvinění z trestných činů přípravy vražd, loupeží, podvodů a nedovoleného ozbrojování. MUDr Uzunoglu strávil dva a půl roku ve vyšetřovací vazbě. Spolu s MUDr. Uzunoglem byli zatčeni a obviněni ještě další tři Kurdové, z nichž jeden po propuštění zemřel, pravděpodobně na následky špatného zacházení ve vazbě.

MUDr. Uzunoglu byl zatčen poté, co se mu podařilo zprostředkovat pro naši republiku zakázky v hodnotě přes 300 mil. dolarů, a poté, co mu bylo bývalými exponenty předlistopadového režimu důrazně doporučováno, aby dal od těchto zakázek ruce pryč. MUDr.Uzunoglu byl držen ve vyšetřovací vazbě 31 měsíců (posledních 5 měsíců tedy se souhlasem Nejvyššího soudu ČR), ačkoliv žádné z absurdních obvinění nebylo solidně prošetřeno a dokumentováno. Během vyšetřování došlo k velkému počtu nezákonností, na které nereagoval žádný z orgánů, jež měly nad vyšetřováním dozor.

Již v roce 1996 varoval poslanec Pavel Dostál v tisku, že z tohoto případu bude mít Česká republika mezinárodní ostudu. Čtyřikrát byli ministři vnitra a spravedlnosti ČR v této kauze interpelováni poslanci Jičínským, Dostálem a Drápelou. V jedné z odpovědí ministr vnitra dokonce přiznal, že policisté MUDr. Uzunogla týrali. Německá spolková republika ve stejné době udělila MUDr. Y. Uzunoglovi - zřejmě jako projev sympatií a podpory - státní občanství a doklad o tom mu doručila do českého vězení.

Po 31 měsících byl MUDr.Uzunoglu propuštěn z vazby. Neodjel však do SRN, jejímž občanem se stal, zůstal v České republice, aby dovedl do konce svůj dlouhý boj a aby dosáhl od české justice plného zadostiučinění. Trestní stíhání bylo dne 25.9. 2003 zastaveno, "protože bylo porušeno právo obviněných na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě, zakotvené v článku 6 odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod" (podepsán soudce Vítězslav Rašík). MUDr Uzunoglu se proti tomuto výroku soudu odvolal a jeho odvolání bylo vyhověno. Plným právem žádá, aby ho soud v plném rozsahu osvobodil od absurdních obvinění.

Zůstane věčnou hanbou pro náš stát, že když si česká justice s případem Uzunoglu už nevěděla rady, chtěla ho v lednu 2003 prostřednictvím ministerstva spravedlnosti předat k vyřízení do Turecka, které tohoto Kurda pronásledovalo již od roku 1970, mimo jiné i za jeho humanitární činnost v Kurdistánu, odnětím tureckého pasu a zákazem vstupu na území Turecka.

Boj MUDr.Yekty Uzunogla nebyl a zdaleka není jen jeho soukromým bojem. Je to i náš boj za spravedlnost. Jsme přesvědčeni o tom, že stav soudnictví a výkon soudní moci nejpřesněji charakterizuje poměry v kterémkoli státě a tedy i u nás. Podle T.G. Masaryka "spravedlnost je matematikou humanity".

Za skandální pronásledování MUDr.Y. Uzunogla cítíme odpovědnost i my, prostí občané. Jeho případ již dávno nabyl dreyfusovských dimenzí a je nejvyšší čas s ním definitivně a spravedlivě skoncovat. Oprávněně si však klademe otázku, jaké jsou skutečné příčiny tohoto justičního skandálu a selhání našich státních a politických představitelů, kterým jsme svěřili řízení naší země, a kteří v tomto případu zcela zklamali.

Proto

obviňujeme představitele naší soudní moci, zúčastněné státní zástupce i soudce všech stupňů, včetně předsedů Nejvyššího soudu a nejvyšších státních zástupců v údobí 1994-2005, že v rozporu se svými právy a povinnostmi, vyplývajícími ze zákona, nekonali svou povinnost a nezjednali nápravu;

obviňujeme tehdejší ministry vnitra a spravedlnosti, jakož i předsedy vlády, kteří odpovídali za výkon jejich funkcí, že byli hluší ke stížnostem a informacím o porušování zákonnosti, se kterými se na ně ve svých dopisech z vyšetřovací vazby obracel MUDr Uzunoglu a další občané, že nesplnili svoje ústavní pravomoci k vyšetření a odstranění zjištěných nepravostí s tím spojených;

obviňujeme i tehdejší předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu ČR v údobí 1994-2005, že zůstali neteční a lhostejní k tak závažným nedostatkům a chybám našich orgánů činných v trestním řízení, které případ Uzunoglu vyjevil.

Všichni tito činitelé naší zákonodárné, výkonné i soudní moci nesou odpovědnost za to, že MUDr.Yekta Uzunoglu strávil ve vazbě 31 měsíců, a že česká spravedlnost nebyla schopna vyřešit jeho případ v průběhu neuvěřitelných 12 let.

Současně však klademe za vinu těm novinářům, kteří v honbě za sensacemi o kauze Uzunoglu zkresleně či nepravdivě informovali veřejnost, že tímto svým postupem hrubě poškodili pověst MUDr Y. Uzunoglu a tak se morálně zpronevěřili svému poslání.

Ať jsou ale příčiny tohoto selhání České Republiky jakékoliv, ostudnou kauzu MUDr. Uzunoglu nutno uzavřít co nejdříve, a to veřejnou omluvou a poděkováním, že se nevzdal, že bojuje za čest, svobodu a spravedlnost nejen svou vlastní, ale i země, která se stala jeho druhou vlastí.

Úplná rehabilitace Alfreda Dreyfuse trvala 12 let a uskutečnila se přesně před sto lety, v roce 1906.
Letos v září uplyne 12 let od zatčení MUDr.Yekty Uzunogla. Nebudeme mít pocit, že v naší zemi vládne spravedlnost, dokud MUDr.Yekta Uzunoglu nebude plně rehabilitován a naše republika se za utrpení a křivdy, které mu způsobila, řádně a veřejně neomluví. Jen tato omluva přesvědčí občany, že podobné praktiky a postupy patří minulosti, a nebudou nikdy znovu opakovány.

Příklad velké země, Francie, ukazuje, že to možné a správné je. omluva nejvyšších politických představitelů Francie Dreyfusovi se stala důležitým symbolem velikosti této země.

František Janouch , Táňa Fischerová , Květa Jechová, Karel Jech, Svatopluk Karásek , Jaroslav Kořán, Dana Němcová , Karel Schwarzenberg , Jiřina Šiklová , Libuše Šilhánová, Věněk Šilhán, Jaromír Štětina , Petruška Šustrová

V Praze, 3.3.2006

 

Do 10.12.2006 podepsalo otevřený dopis Žalujeme dalších 44 osob:

 

Miroslav Abbrent, konstruktér

Alena Abbrentová, pedagožka

Jan Beneš, spisovatel

Jiří Beneš, theolog

Jelena Bonner-ová

Jan Bouzek, filosof

Ing. Ivan Cuker, Praha, živnostník - realitní makléř

Jana Červenková, spisovatelka

Václav Daněk, básník

Jiří Dědeček, básník a písničkář

Václav Dostál, Olomouc

PhDr Miloslav Doubrava, úředník

Jan Zeno Dus, evangelický farář

Martin Grohman, novinář

Ing František Hezoučký, bývalý ředitel temelínské elektrárny

Jiří Hochman, USA, novinář

Josef Hrubý, básník

Vlasta Chramostová, herečka

Milan Jungmann, spisovatel

Anna Kareninová, překladatelka

Vladimír Karfík, spisovatel

mgr. Rita I. Kindlerová, překladatelka

Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.

Stanislav Křeček, Poslanec PS ČR

Prof. Miroslav Kutílek, pedagog

Martin Mejstřík, senátor

Stanislav Milota, filmař

Mina Norlin-ová, architekt

Doc Dr Zdeněk Pinc, sociolog a filosof

Miloš Rejchrt, evangelický farář

Břetislav Rychlík, žurnalista

Jan Sokol, universitní profesor

Jiří Stránský, spisovatel

Jan Šinágl, novinář

Jana Štroblová, básnířka

Ing Petr Šimčák, finančník

Alexander Tomský, vydavatel

Jiří Tomáš, vydavatel

Ota Ulč, spisovatel

Jan Urban, novinář

Ing. Otakar Vojtěch, CSc, chemik

Prof. Ivan Wilhelm, jaderný fyzik, bývalý rektor Karlovy University

Dr. Neela Winkelmannová, ekoložka

Jitka  Žáková, reaktorová fyzička


Za správnost:

Kontaktní osoba: František Janouch
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: BazMyslik | Počet komentářů: 580 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PUP BIS ČTK

Horké novinky
19.08.2007: POZOR !
V hlavním menu je nově VSTUP pro psaní příspěvků. Uživatelské jméno je anonym a heslo též anonym. Po napsání příspěvku je nutno redakci o této skutečnosti poslat e-mail uveřejněný vlevo dole KONTAKT.Boží Dar

12.01.2007: POZOR !
Neplatné e-mailové adresy v komentářích a osobní invektivy budu nemilosrdně mazat!

24.06.2004: Pravda o rodu Kinských, jak ji jinde v ČR nenapíší.
Necenzurovaná, nezmanipulovaná a ucelená fakta z historie i méně známé současnosti WEB Kinských

02.06.2004: Nová Mailing konference výboru občanů SV.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.