Karel Schwarzenberg
ministr zahraničních věcí ČR

Vážený pane ministře,

   protože jste mi doposud neodpověděl na můj dopis ze dne 11. 3. 2008, přikládám znovu jeho text  ( viz níže ) a žádám Vás nejen o Vaši odpověď, ale zároveň Vás žádám, abyste ve své odpovědi zveřejnil svoji strategii a způsob navrácení Vám komunistickými zloději a vrahy ukradeného majetku.

   Zveřejněním této Vaší strategie pomůžete tisícům okradených občanů, kteří se dlouhá léta marně před českými komunistickými soudy domáhají svého vlastnického práva a navrácení komunistickými zloději a vrahy ukradených majetků.

   Věřím, že zveřejněním Vaší strategie se nedopustíte vyzrazení státního tajemství, neboť tak pomůžete tomu, že tyto majetky budou tak jako Vám vráceny tak, jak byly ukradeny. Tedy ze dne na den. To bez zbytečných "soudních obstrukcí", kdy bude naplněno jedno ze základních práv právního státu, za který se doposud ČR neprávem vydává - právo vlastnické.

    Tím bude zároveň naplněno i právo rovnosti před zákonem.

   Věřím zároveň, že to je cílem Vaší osobní politiky, co by ministra zahraničních věcí ČR, kdy v demokratickém zahraničí je ČR nejen ve výše popsaných souvislostech stále považována za zemi s ruským vlivem a praktikami. Za zemi totalitní a zemi bezpráví.

   Domnívám se, že důvodem Vašeho opakovaně avizovaného odchodu z Vlády ČR, není pan Jiří Čunek, ale ta skutečnost, že nehodláte dále sedět u jednoho stolu s lidmi, kterým na rozdíl od pana Jiřího Čunka výše popsaný stav vyhovuje, kteří tento stav vědomě udržují, tyjí z něj a jejichž minulost je pochybná.

   Nemůžete nevědět, že se jedná o členy Vlády ČR, kteří pocházejí z komunistických rodin - absolventy politických škol s ruským dohledem, odchovance Stb  a zároveň i mistry přetvářky, jejichž hlavním úkolem je hra "na demokraty". ( To "ostatní" za ně dělá  jejich mafie ).

   Věřím, že se zachováte jako šlechtic.

Přeji Vám krásné letní dny

   Milan Řehák
   1. 7. 2008Karel Schwarzenberg
ministr zahraničních věcí ČR

Vážený pane ministře,

   Vzhledem k tomu, že  periodicky požadujete od senátora Jiřího Čunka nějaká vysvětlení, je zde na místě, abyste i Vy podal vysvětlení.

   Po listopadu 89´ zůstal majetek nakradený komunisty nadále ku jejich prospěchu, nebo byl vrácen jen částečně. Především pak jako odměna těm, kteří s komunisty a Stb ( dnes BIS ) spolupracovali, a to dosti na vysokých úrovních. To ať již před listopadem 89´, nebo po něm. Podobně byl takto majetek vrácen např. i V. Havlovi.

   I když Vaše chování ve věci Jiřího Čunka je až nápadně "vytrvalé", což se jistě zamlouvá BIS spolu se všemi estébáky  a komunisty, kteří štvanici proti Jiřímu Čunkovi rozpoutali, není toto otázkou, na kterou by mělo být odpovězeno, neboť na tu si po Vašem vysvětlení odpoví jistě každý sám.

   Vážený pane ministře, vysvětlete prosím, jak je možné, že i Vy jste komunisty nakradený majetek dostal zpět bez problémů a jiní oprávnění vlastníci nikoliv?

   Jak je možné, že Vy můžete svobodně svůj majetek užívat a jiní oprávnění vlastníci nikoliv a musí se svých práv s ponižováním domáhat u těch, kteří je o jejich majetky okradli - u českých stále komunistických soudů ?

   Vysvětlete také prosím, proč jste doposud nejen z titulu svého současného postavení neučinil nic proto, aby i ostatní občané ČR mohli svobodně užívat svůj ( nikoliv nakradený ) majetek, tak jako např. Vy, pan Havel a především pak komunistická a estébácká esa, kterým dnes s nadsázkou patří celá ( nakradená ) ČR ? VYSVĚTLETE TO PROSÍM !

Děkuji a jsem s pozdravem a přáním pevného zdraví

   Milan Řehák
   11.3.2008