phpRS
NEŘEŠENÉ PODVODY EXEKUTORŮ na WWW.AKTUALNE.EU
Dnešní datum: 18. 05. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Weblinks  

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!


Kalendář
<<  KvÄ›ten  >>
PoÚtStČtPáSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Kontakt
Ideologicko Politický Spam Spolek Portal
ISSN: CZ-23121949-0001
Kontaktní e-mail: bazmyslik@napismi.cz
Copyright: Robin Karel Hájek, 1949-2007 KunžakJindřichův Hradec ubytováníČeská Kanada chataRybníkRekreace chataStrmilovPenzion TelčČeská KanadaSamota chalupaLes chataApartmányPenzionyKunžak ubytování

Protiprávnosti a nechutnosti v ČR

* Trestní oznámení na zpronevěru 8.314.720,- Kč

Vydáno dne 13. 03. 2009 (7907 přečtení)

Trestní oznámení je podáno proti podezřelým soudcům Městského soudu v Praze a dalším podezřelým osobám, včetně bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse a bývalého místopředsedy vlády JUDr.Pavla Rychetského.

JUDr. Zdeněk Altner advokát

Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10 zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648

Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32 zapsaný u SAK pod ev.č. 0766

Nejvyšší státní zastupitelství České republiky

k rukám nejvyšší státní zástupkyně

JUDr. Renaty Vesecké

Jezuitská 4,

660 55 Brno


V Curychu dne 3.3.2009

naše zn.: AK/ /2009/ZA


Oznamovatel: JUDr.Zdeněk Altner,

advokát se sídlem Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10, zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648 a

advokát se sídlem Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, zapsaný SAK pod ev.č. 0766

Podezřelý: zúčastnění soudci Městského soudu v Praze

zúčastnění agenti ruských tajných služeb – Ing.Rudolf Skuhra a spol.

zúčastnění příslušnici Bezpečnostní informační služby

zúčastnění státní zástupci státních zastupitelství

JUDr.Jiří Pulz, JUDr.Eva Pulzová

ostatní členové věřitelského výboru úpadce OSAN o.p. v likvidaci

T r e s t n í o z n á m e n í

o podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry 8.314.720,- Kč v konkurzním řízení

úpadce OSAN o.p. v likvidaci, v souběhu se zločinným spolčením.

Splněním svých závazků z mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997 s tehdejším předsedou ČSSD Milošem Zemanem na zastupování České strany sociálně demokratické k vymožení majetkových práv k Lidovému domu se oznamovatel stal věřitelem ČSSD. Když se stal věřitelem ČSSD, byl oznamovatel v době od 27.4 2000 do 18.1. 2002 z podnětu svého dlužníka ČSSD, prostřednictvím Úřadu vlády, trestně stíhán orgány činnými v trestním řízení. Místopředsedou vlády byl v té době JUDr.Pavel Rychetský.

Důkaz :

- přípisem státní zástupkyně pro Prahu 5 č.j. 1 Zt 496/2000-17 ze dne16.6.2000
- výslechem státní zástupkyně pro Prahu 5 JUDr.Táni Krutské
- výslechem bývalého místopředsedy vlády za ČSSD, nynějšího předsedy Ústavního soudu JUDr.Pavla Rychetského

Ústavní soud v lednu 2000 uznal majetková práva ČSSD k Lidovému domu. Termín splatnosti odměny oznamovatele sjednané mandátní smlouvou na 10 % z hodnoty získané ČSSD se blížil. V časové tísni se vedení ČSSD nepodařilo prostřednictvím příslušníků státních orgánů, podezřelých z politické korupce, vykonstruovat na oznamovatele přijatelně „věrohodný“ titul pro jeho kriminalizaci, jako věřitele ČSSD. Oznamovatel byl proto naprosto nesmyslně trestně stíhán za plnění zákonné povinnosti správce konkurzní podstaty úpadce OSAN o.p. v likvidaci.

Důkaz :

- usnesením o zastavení trestního stíhání ČVS:OV5-925/20-93-99 ze dne 31.12.2001
- výslechem bývalého místopředsedy vlády za ČSSD, nynějšího předsedy Ústavního soudu JUDr.Pavla Rychetského

Majetek úpadce OSAN byl v té době oznamovatelem zpeněžen. Konkurz měl být ukončen vyplacením oznamovatele a konkurzních věřitelů.

V rámci přípravy trestního stíhání byl před jeho zahájením, namísto ukončení konkurzu, oznamovatel usnesením Krajského obchodního soudu v Praze sp.zn. 94 K10/94 ze dne 29.3.2000 zproštěn funkce správce konkurzní podstaty. Správcem úpadce OSAN soud ustavil namísto oznamovatele JUDr.Jiřího Pulze, bytem U Cikánky 909, Praha 5.

Oznamovatel byl zproštěn funkce správce úpadce OSAN ze stejně nesmyslných důvodů, pro které bylo proti němu vzápětí (27.4.2000) zahájeno trestní stíhání. Vyhrožování Úřadem vlády přípisem státní zástupkyně ze dne 16.6.2000, tak potvrzuje zásah ČSSD i v případě zproštění oznamovatele funkce správce.

Důkaz :

- usnesením Krajského obchodního soudu v Praze sp.zn. 94 K10/94 ze dne 29.3.2000
- výslechem bývalého místopředsedy vlády za ČSSD, nynějšího předsedy Ústavního soudu JUDr.Pavla Rychetského

V r.2000 převzal JUDr.Pulz na účtech úpadce OSAN přes 100 mil.Kč. Oznamovatel podle vyhl.č.229/2000 Sb. vyúčtoval Městskému soudu v Praze podáním ze dne 2.1.2001 doplatek svojí odměny správce za zpeněžení majetku úpadce OSAN v základní částce 5.376.271,- Kč.

Důkaz :

- podáním oznamovatele Městskému soudu v Praze ze dne 2.1.2001
- výslechem soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta
- výslechem JUDr.Jiřího Pulze

Na urgence oznamovatele, aby o výplatě doplatku odměny rozhodl, soud nereagoval. Reagoval až na podání ze dne 19.4.2001, kterým oznamovatel sdělil konkurznímu soudu, že v souvislosti s konkurzem úpadce OSAN podal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení ze dne 16.3.2001.

Soudu oznamovatel uvedl, že bývalá StB už v listopadu 1989 připravila přes svojí rezidenturu v podniku zahraničního obchodu Strojimport (řízenou přímo ruskými tajnými službami, Strojimport byl ilegální vývozce zbraní, kterými KGB tajně vyzbrojovala „národněosvobozenecké hnutí“) vytunelování podniku OSAN s jeho bývalým ředitelem Ing.Petrem Donátem.

Vytunelování provedla skupina okolo bývalého náměstka ředitele Strojimportu, agenta StB Ing.Rudolfa Skuhry ev.č. 15393, krycí jméno Woods.

Ten je napojen na mezinárodní organizovaný zločin řízený ruskými tajnými službami (mezinárodní obchod s řízenými střelami, zbraňovými systémy, kosmickými součástmi atd.).

V konkurzu OSAN přihlásil Ing.Skuhra Strojimportem postoupenou pohledávku a stal se členem věřitelského výboru úpadce OSAN. Podle nezávislých právních rozborů pohledávka neexistovala. Oznamovatel proto, jako správce, pohledávku popřel. Částku 81 mil. na ní připadající, složil do doby rozhodnutí sporu o její existenci soudem, do soudní úschovy.

Jako člen věřitelského výboru dokázal Ing.Skuhra již od prohlášení konkurzu v r.1994 ostatní členy výboru „motivovat“, aby kladením nadsazených podmínek znemožnili oznamovateli podnik úpadce OSAN prodat jinému zájemci, než byla firma Stimtools a.s.

Po zproštění oznamovatele funkce správce, osoby napojené na ruské tajné služby převedly nejlukrativnější části majetku úpadce OSAN z firmy Stimtools a.s.na firmu Stimer, a.s., IČ 26136872. Předseda představenstva Ing.Skuhra, člen představenstva Ing.Donát.

Podáním ze dne 19.4.2001 vyzval oznamovatel konkurzní soud, aby přihlédl k uvedeným okolnostem a oznamovateli přiznal zvýšení odměny na dvojnásobek základní částky pro obtížnost, s jakou musel při ochraně konkurzní podstaty čelit mezinárodně organizovanému zločinu.

Na jednání soudu dne 25.4.2001 návrh oznamovatele na vyplacení odměny i návrh zástupce oznamovatele na zajištění výplaty odměny složením částky 13.752.542,- Kč do soudní úschovy, soud zamítl.

Důkaz :

- podáním oznamovatele ze dne 19.4.2001
- protokolem z jednání konkurzního soudu dne 25.4.2001
- výslechem Ing.Rudolfa Skuhry
- výslechem soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta

Trestní oznámení ze dne 16.3.2001 Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze projednala z podnětu oznamovatele dne 15.5.2001 Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Požádala legislativní odbor Kanceláře PSP o odborné stanovisko.

Legislativní odbor PSP označil podezření oznamovatele o tunelování – přelévání státního majetku podniků OSAN a Strojimport do společností s.r.o. a akciových společností založených za tímto účelem lidmi, kteří působili koncem roku 1989 v těchto státních podnicích a byli propojeni přes StB, za závažné.

Legislativní odbor PSP proto doporučil, aby Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS se u Vrchního státního zastupitelství informovala, jak státní zastupitelství naložilo s podnětem k trestnímu stíhání, případně se dohodla se státním zastupitelstvím o průběžném informování o pokračujícím vyšetřování.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS předala odborné stanovisko legislativního odboru PSP s ostatními dokumenty, tedy i s trestním oznámením oznamovatele řediteli BIS, jako závažný poznatek k dalšímu využití.

Důkaz :

- přípisem č.j. 1020/2001/VOB ze dne 31.5.2001 předsedy Výboru pro obranu a bezpečnost RNDr.Petra Nečase
- přípisem č.j. 53/2001-SKPBIS ze dne 17.5.2001 předsedy Stále komise PS pro kontrolu BIS Ing. Jana Klase, se stanoviskem Legislativního odboru PSP
- výslechem RNDr.Petra Nečase a Ing. Jana Klase
- výslechem bývalého i současného ředitele BIS

Oznamovatel přikládá přípisy ředitele odboru Nejvyššího státního zastupitelství ČR JUDr.Petra Kovandy, státního zástupce VSZ JUDr.Ladislava Letko, státního zástupce MSZ v Praze JUDr.Jiřího Brtníka, státní zástupkyně OSZ pro Prahu 5 JUDr.Táni Krutské, ale i ministra vnitra ČR Stanislava Grosse a vedoucí odd. trestněprávního a milosti prezidenta Václava Havla, Mgr.Lenky Hoffmanové.

Přípisy dokládá oznamovatel podezření, že ředitel BIS nepřevzal označené dokumenty od Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS, jako závažný poznatek k dalšímu využití. Pokud všichni označení činitelé státu se odmítli ve věci trestního oznámení ze dne 16.3.2001 jakkoliv angažovat a Bezpečnostní informační služba nezasáhla, je vedení BIS v podezření, že v pozadí tohoto bojkotu prošetření trestní odpovědnosti podezřelých osob, stála právě BIS.

Důkaz :

- výslechem bývalého a současného ředitele BIS
- výslechem jmenovaných

Po přijetí nové vyhlášky č. 278/2006 Sb., podáním ze dne 14.12.2006 doúčtoval oznamovatel soudu doplatek svojí odměny správce za zpeněžení majetku úpadce OSAN navýšením základní částky podle nové právní úpravy na částku 8.314.720,- Kč.

Důkaz :

- podáním právního zástupce oznamovatele konkurznímu soudu ze dne 14.12.2006

Městský soud v Praze dluží oznamovateli na odměně správce přes 11 mil.Kč. Částku přes 8.3 mil. Kč od r.2000 v konkurzu OSAN, a přes 2.8 mil.Kč od r.2004 v konkurzu Agrox a.s., kde hrozí obdobná situace jako v konkurzu OSAN.

V květnu loňského roku právní zástupce oznamovatele vyzval předsedu Městského soudu v Praze, aby do 30.6.2008 vyplatil Městský soud v Praze podle zákona jako poddlužník částku 8.5 mil. Kč na zaplacení úvěrového dluhu zástavnímu věřiteli oznamovatele, švýcarské společnosti H-Holding AG. Upozornil, že jinak hrozí propadnutí přes 23 miliard Kč pohledávek oznamovatele za ČSSD. Podle práva Jihoafrické republiky sjednaného rozhodčí doložkou v zástavní smlouvě, dal k zajištění svého úvěrového dluhu oznamovatel tyto pohledávky do zástavy švýcarské společnosti.

Místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1, kde jsou vedeny spory oznamovatele s ČSSD, JUDr.Jaromír Jirsa, byl v červnu loňského roku dočasně pověřen funkcí místopředsedy Městského soudu v Praze. Jako dočasně pověřený, výzvu právního zástupce oznamovatele k výplatě dluhu odmítl s tím, aby si oznamovatel svoje nároky zažaloval u soudu. Po odmítnutí nároků oznamovatele se JUDr.Jaromír Jirsa stal řádným místopředsedou Městského soudu v Praze.

Ve vyjádření ze dne 3.6.2008 připojeném k  přípisu  JUDr.Jirsy, uvádí konkurzní soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavel Janout, že z částky přes 100 mil.Kč, kterou oznamovatel v r.2000 v konkurzu OSAN na účtech úpadce zanechal, peníze na zákonnou odměnu správce pro oznamovatele již v konkurzu nejsou. Soud připouští, že nebýt pohledávek, které vykonstruoval JUDr.Pulz za oznamovatelem, musel by soud konkurz úpadce OSAN pro nedostatek majetku zrušit.

Důkaz :

- přípisem JUDr.Jaromíra Jirsy, pověřeného výkonem funkce místopředsedy Městského soudu v Praze sp.zn.Spr 1791/2008 ze dne 11.6.2008, doručený 18.6.2008
- k přípisu přiloženým vyjádřením soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta ze dne 3.6.2008

Zákon ukládá konkurznímu soudu při výkonu dohlédací činnosti rozhodovat o záležitostech, které se týkají průběhu konkurzu, a činit opatření nezbytná k zajištění jeho účelu (ust.§12 odst.2 ZKV). Pohledávka správce na odměnu (a tedy i zproštěného) je podle zákona jednou z pohledávek za podstatou, které lze uspokojit kdykoli v průběhu konkurzního řízení. Navíc tato pohledávka předchází pohledávkám všech ostatních věřitelů (ust.§ 31 odst.2 písm.a ZKV).

Bylo zákonnou povinností soudu zajistit výplatu částky 8.314.720,- Kč oznamovateli. Soud může podle okolností případu konkurzní odměnu přiměřeně zvýšit nebo snížit (ust.§ 8 odst.3, věta pátá ZKV). Prohlašovat okolnost, že oznamovatel musel při ochraně konkurzní podstaty čelit mezinárodně organizovanému zločinu za důvod ke snížení odměny je absurdní. Dikce zákona „Soud“, nadto neznamená volné uvážení konkurzního soudu, ale konečné rozhodnutí toho soudu, který rozhodne ve věci odměny o posledním opravném prostředku.

Zamítnutí návrhu na výplatu odměny oznamovateli i návrhu zástupce oznamovatele na složení částky 13.752.542,- Kč do soudní úschovy k zajištění výplaty odměny oznamovateli, na jednání konkurzního soudu dne 25.4.2001 nasvědčuje podezření, že záměr zneužít útisku oznamovatele ze strany ČSSD ke zpronevěření prostředků na jeho odměnu, tu byl od samého počátku.

Vyjádření soudce Městského soudu v Praze, JUDr. Pavla Janouta, ze dne 3.6.2008 tak zakládá podezření, že ze 100 mil.Kč na účtech OSAN bylo za asistence Městského soudu v Praze v  neprospěch oznamovatele zpronevěřeno přes 8,3 mil. Kč, dotčených zákonným nárokem oznamovatele na odměnu správce.

Důkaz :

- vyjádřením soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta ze dne 3.6.2008
- výslechem soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta

Necelých 80 mil.Kč nechal Městský soud vyplatit firmě agenta ruských tajných služeb a bývalé StB Ing.Rudolfa Skuhry ze soudní úschovy, aniž by o existenci pohledávky bylo soudem rozhodnuto. Městský soud v Praze schválil výplatu peněz ruským agentům navzdory nezávislým právním rozborům, podle nichž jejich pohledávka neexistuje.

V srpnu 1999 si Stanislav Gross, m.j. odborný mluvčí ČSSD pro rezort bezpečnosti a člen předsednictva ÚVV ČSSD, pořizuje za 4,2 mil.Kč byt. V březnu 2000 je odstaven ministr vnitra Václav Grulich. Ministrem vnitra je 5.4.2000 jmenován Stanislav Gross. Dne 27.4.2000 zahajuje Policie ČR, orgán Grossem řízeného ministerstva vnitra, z podnětu Úřadu vlády nesmyslné trestní stíhání oznamovatele pro plnění zákonné povinnosti správce úpadce OSAN.

V době trestního stíhání oznamovatele měl Ing.Rudolf Skuhra docházet za tehdejším ministrem vnitra Stanislavem Grossem do kanceláře ministra.

V červenci 2001 schvaluje soud „zásady“, podle kterých má být provedena výplata peněz firmě napojené okolo Ing.Skuhry na ruské tajné služby. V dubnu 2002 jsou peníze vyplaceny.

Stanislav Gross nejen, že nemá potíže se splacením investice na byt, ale za částku okolo mil.Kč si pořizuje bazén. V r.2005 není schopen původ peněz vysvětlit.

Důkaz :

- přípisem státní zástupkyně pro Prahu 5 č.j. 1 Zt 496/2000-17 ze dne16.6.2000
- výslechem státní zástupkyně pro Prahu 5 JUDr.Táni Krutské
- usnesením o zastavení trestního stíhání ČVS:OV5-925/20-93-99 ze dne 31.12.2001
- výslechem bývalého (do r.2002) místopředsedy vlády za ČSSD, nynějšího předsedy Ústavního soudu JUDr.Pavla Rychetského
- výslechem bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse

Zbývajících přes 20 mil.Kč mohlo být z podstatné části dílem přímo, dílem patrně přes prostředníky, vyplaceno manželce JUDr.Jiřího Pulze. Tou je JUDr. Eva Pulzová advokátka se sídlem U Cikánky 909, Praha 5. Aby JUDr.Pulzová mohla z peněz oznamovatele a konkurzních věřitelů úpadce OSAN účtovat palmáre za „právní služby“ svému manželovi, správci úpadce OSAN, bylo třeba vyvolat spory.

V zájmu „nestranného“ a „nezávislého“ výkonu advokacie JUDr.Pulzovou, podávají manželé Pulzovi již devátým rokem opakovaně na oznamovatele stížnosti advokátní komoře. Nechybí v nich delikty oznamovatele z porušení etiky advokáta. Nešetří ani trestními oznámeními na oznamovatele z různých „zločinů“. V jednom z  případů se státní zástupkyně JUDr.Krutská obzvlášť „vyznamenala“. Policie ČR svým usnesením trestní oznámení manželů Pulzových odložila. JUDr.Krutská usnesení Policie ČR zrušila svým usnesením a Policii ČR uložila prošetřit, zda oznamovatel nespáchal jiný trestný čin, když nespáchal trestný čin tvrzený v trestním oznámení manželů Pulzových.

Manželé Pulzovi mají také „obavu“, zda se oznamovatel v době svého výkonu funkce správce úpadce OSAN nedopustil „právních vad“ v dispozičních úkonech s majetkem úpadce. Trpělivě takovéto „právní vady odhalují“, aby je mohli protistranám rozporovat.

Zákon ukládá soudu vykonávat dohlédací činnost a činit opatření nezbytná k zajištění účelu konkurzu, kterým je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku úpadce (ust.§ 2 odst.3 ZKV). Od prohlášení konkurzu v r.1994 , přes nejrozličnější intriky mezinárodně organizovaných zločinců proti konkurzní podstatě, oznamovatel odvrátil po prohlášení konkurzu bezprostředně hrozící rozpad podniku úpadce OSAN, zkonsolidoval jej a za šest let do r.2000 zpeněžil. Za jakým jiným účelem je od té doby konkurzním soudem již devátým rokem vedeno konkurzní řízení úpadce OSAN ? Nabízí se podezření, že za účelem zpronevěry peněz náležících oznamovateli a konkurzním věřitelům úpadce.

Důkaz :

- výslechem soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta
- výslechem advokátky JUDr.Evy Pulzové
- výslechem JUDr. Jiřího Pulze

Aby zabránil návrhu na zastavení konkurzu pro nedostatek majetku a vyhnul se tak podezření ze zpronevěry peněz, nechal Městský soud v Praze JUDr.Pulze vykonstruovat na oznamovatele „škody“. Oznamovateli není známo, že by JUDr.Pulz byl schopen označit srozumitelně a určitě jakou zákonem, či soudem uloženou povinnost měl oznamovatel porušit. Bez porušení konkrétní povinnosti není odpovědnosti k náhradě škody. Přesto nechal Městský soud v Praze oznamovatele, JUDr.Pulzem, zažalovat u téhož Městského soudu v Praze, jako soudu věcně a místně příslušného.

Aniž by o existenci „pohledávek“ bylo soudně rozhodnuto, nechal Městský soud v Praze „pohledávky“ za oznamovatelem JUDr.Pulzem prodat ve „veřejné dobrovolné dražbě“.

Vyjádření soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta, ze dne 3.6.2008 rozhodnutí Městského soudu v Praze, ve věci žalob JUDr.Pulze na oznamovatele předjímá.

Vyjádření ze dne 3.6.2008 zakládá podezření, že i když JUDr.Janout není soudcem příslušným pro rozhodování o žalobách JUDr.Pulze proti oznamovateli, výsledek jejich projednání a rozhodnutí Městským soudem v Praze je mu dopředu znám (uvádí, že konkurzní podstata s pohledávkou proti Altnerovi „počítá“ (peníze dotčené nárokem oznamovatele nechal soud v rozporu se zákonem vyplatit jinému), jinak by konkurz musel být ukončen pro nedostatek prostředků).

Kým jiným, než vedením Městského soudu v Praze mohl být JUDr.Janout informován, jaký bude výsledek projednání a rozhodnutí soudu o žalobách JUDr.Pulze na oznamovatele? Podezření, ze spoluúčasti na zpronevěře částky 8.314.720,- Kč dotčených nárokem oznamovatele na odměnu správce, proto svědčí i osobám ve vedení Městského soudu v Praze.

Důkaz :

- výslechem soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta
- výslechem předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka
- výslechem místopředsedy Městského soudu v Praze JUDr.Jaromíra Jirsy
- výslechem bývalého místopředsedy Městského soudu v Praze JUDr.Jindřicha Jabornického

V den podpisu smlouvy SOFA o radaru mezi USA a ČR dne 19.9.2008 svolal stínový ministr obrany ČSSD Petr Hulínský do Lidového domu „setkání“ funkcionářů ČSSD s generálem ruských tajných služeb. Místopředseda vlády Alexandr Vondra reagoval prohlášením, že minimálně část ČSSD je řízena ruskými tajnými službami.

Bezpečnostní informační služba veřejnosti tají, kdo všechno ve sféře tajných služeb, médií, politiky, justice, policie, ústředních státních orgánů atd. je v České republice řízen ruskými tajnými službami. Namísto varování před agenty ve státních a společenských strukturách ČR, varuje BIS před agenty s ruským občanstvím !? Snaží se tak veřejnosti vnutit dětinskou představu, že tyto struktury jsou nedotčeny ? V čí prospěch tak BIS činí ?

Předkládám případ podezření, nasvědčujícího propojení skutečné justiční mafie s politiky a agenty ruských tajných služeb, jeden z mnohých, který vypovídá jak a kým byl a dosud je, řízen proces „privatizace“ státního majetku v České republice.

Skrytý zápas o ovládnutí co největšího podílu nejen ze státního majetku ČR (kdyby jen ČR) agenty ruských tajných služeb probíhá už od předstíraného pádu okupačního režimu.

Rozpor mezi vůlí sněmovních orgánů PSP šetřit podezření ze zločinného spolčení osob propojených okolo Ing.Rudolfa Skuhry s bývalou StB a KGB, a jednotným odmítnutím všech zúčastněných státních orgánů se ve věci jakkoliv angažovat dokládá, kdo ve skutečnosti řídí Českou republiku. Nedělám si iluze, že Vy byste byla schopna na tom něco změnit. Alibistické postoupení tohoto trestního oznámení nižším složkám, nebo jeho přímé odmítnutí, mi bude toho jen potvrzením.

Železná opona, která by chránila západní Evropu není. Přechod ze skryté do otevřené fáze zápasu o Evropu je na spadnutí. Ne všude v Evropě mají ruské tajné služby takovou moc jako v České republice. Konám proto svojí povinnost a je na Vás jak učiníte Vy.

JUDr.Zdeněk Altner
Na vědomí :
Předsedovi vlády
Ministru spravedlnosti
Řediteli BIS
Předsedovi výboru pro obranu a bezpečnost PSP
Předsedovi výboru pro kontrolu BIS
Médiím ke zveřejnění

Přílohy :

- přípis státní zástupkyně pro Prahu 5 č.j. 1 Zt 496/2000-17 ze dne16.6.2000
- usnesení o zastavení trestního stíhání ČVS:OV5-925/20-93-99 ze dne 31.12.2001
- usnesení Krajského obchodního soudu v Praze sp.zn. 94 K10/94 ze dne 29.3.2000
- podání oznamovatele Městskému soudu v Praze ze dne 2.1.2001
- podání oznamovatele Městskému soudu v Praze ze dne 19.4.2001
- protokol z jednání konkurzního soudu dne 25.4.2001
- přípisem č.j. 1020/2001/VOB ze dne 31.5.2001 předsedy Výboru pro obranu a bezpečnost RNDr.Petra Nečase
- přípisem č.j. 53/2001-SKPBIS ze dne 17.5.2001 předsedy Stále komise PS pro kontrolu BIS Ing. Jana Klase, se stanoviskem Legislativního odboru PSP
- přípis státního zástupce VSZ v Praze JUDr.Ladislava Letka č.j. 4 VZn 37/2001 ze dne 11.4.2001
- přípis státního zástupce MSZ v Praze JUDr.Jiřího Brtníka č.j. 1 KZn 1424/2001 - 5 ze dne 23.4.2001
- přípis státní zástupkyně Obv.SZ pro Prahu 5 JUDr.Táni Krutské č.j. Zn 322/2001 - 2 ze dne 9.5.2001
- přípis ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ ČR JUDr.Petra Kovandy č.j. 8 NZn 316/2001 ze dne 23.5.2001
- přípis ministra vnitra ČR Mgr.Stanislava Grosse č.j. PPR-1393/K-2002 ze dne 17.5.2002
- přípis vedoucí odd.trestněprávního a milosti prezidenta V.Havla, Mgr.Lenky Hoffmanové
- podáním právního zástupce oznamovatele konkurznímu soudu ze dne 14.12.2006
- přípis JUDr.Jaromíra Jirsy, pověřeného výkonem funkce místopředsedy Městského soudu v Praze sp.zn.Spr 1791/2008 ze dne 11.6.2008, doručený 18.6.2008
- k přípisu přiložené vyjádření soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta ze dne 3.6.2008

[Akt. známka: 2,22 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: BazMyslik | Počet komentářů: 540 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PUP BIS ČTK

Horké novinky
19.08.2007: POZOR !
V hlavním menu je nově VSTUP pro psaní příspěvků. Uživatelské jméno je anonym a heslo též anonym. Po napsání příspěvku je nutno redakci o této skutečnosti poslat e-mail uveřejněný vlevo dole KONTAKT.Boží Dar

12.01.2007: POZOR !
Neplatné e-mailové adresy v komentářích a osobní invektivy budu nemilosrdně mazat!

24.06.2004: Pravda o rodu Kinských, jak ji jinde v ČR nenapíší.
Necenzurovaná, nezmanipulovaná a ucelená fakta z historie i méně známé současnosti WEB Kinských

02.06.2004: Nová Mailing konference výboru občanů SV.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.